OKS - produkty na mazanie, čistenie a antikoróznu ochranu

oks-produkty-na-mazanie-čistenie-a-antikoroznu-ochranu

Značka OKS predstavuje produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Naše produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

Základné rozdelene produktov spoločnosti OKS:

 • Pasty na uľahčenie montáže a demontáže
 • Oleje s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie
 • Tuky na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach
 • Suché mazivá – alternatíva pre zvláštne prípady použitia
 • Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii
 • Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby
 • Čističe na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív


Inteligentné riešenia pre kritické podmienky použitia
Snom ľudstva je pohyb bez trenia. Ale celkom bez trenia to ešte nejde ani dnes. Aby Vaše stroje bežali "bez trenia", má OKS skoro pre každý prípad použitia pripravené technické riešenie pre mazanie. Príkladom pre túto kompetenciu je ďalší vývoj mazív použitím syntetických olejov a aditív vysokej akosti, ako aj vývoj suchých mazív. Mazivá od OKS riešia Vaše tribologické problémy bezpečne a spoľahlivo.

Extrémne podmienky použitia
Vždy výkonnejšie stroje, kombinované s predĺženými životnosťami dostávajú materiály a prvky stroja na hranice zaťažiteľnosti. OKS ponúka mazivá, ktoré aj pri týchto podmienkach trvalo rozvíjajú svoj plný výkon. Mnohé špeciálne mazivá OKS odolávajú extrémnym teplotám, veľkým kolísaniam teplôt alebo vysokým tlakom.

Mazanie plastov
Vďaka konštrukčným vývojovým novinkám vznikajú zosilnené trecie dvojice, ktoré kladú zvláštne požiadavky na znášanlivosť mazív. Používajú sa špeciálne zliatiny alebo keramické prvky. Stále viac sa používajú aj kombinácie materiálov plast/kov a plast/plast. OKS ponúka mazivá, ktoré vykazujú znášanlivosť s mnohými materiálmi.

Mazanie pri pôsobení agresívnych médií
Či v trvalej prevádzke s kontaktom s kyselinami alebo lúhmi na prúdoch, v kotloch alebo potrubiach vo výrobnom priemysle, pri korozívnych vplyvoch, pri vystavení poveternostným vplyvom alebo za pôsobenia morskej vody, Vaše zariadenia zostanú pomocou špeciálnych mazív OKS aj pri týchto podmienkach plne použiteľné.

Špeciálne mazivá pre potravinárske technológie
Špeciálne pre vysoké hygienické požiadavky v potravinárskej technológii vyvinul OKS širokú paletu mazív. Tieto produkty registrované NSF sú podľa H1 (H2/A1) použiteľné vo všetkých oblastiach, v ktorých prichádzajú ľudia do styku s mazivami.
OKS 2661 - rýchločistič - čistič bŕzd, sprej 600 ml

 OKS 2661 je rýchločistič vhodný pre odstránenie ťažko odstrániteľných​ nečistôt, ktoré obsahujú oleje, tuky, zvyšky tesnení, lakov, lepidiel, siliónu a dechtu. Je vhodný pre čistenie strojných častí a plôch, pre čistenie všetkých klzných a trecích povrchov, ktoré prenášajú veľké trecie zaťaženie, ako napr. spojkové a brzdové obloženie.Je použiteľný na kov, nerez, sklo, drevo, keramiku a elastomery. Po aplikácii je dobre umývateľný vodou. Vhodný pre priemyselné použitie, v dieľňach a v servisoch.

OKS 2681 - odstraňovač lepidiel a zvyškov farieb

​OKS 2681 je vysoko účinný čistič v spreji, pre odstraňovanie pevne držiacich zvyškov lepidiel, tmelov, náterových hmôt, tukov, olejov, asfaltu, dechtov a pevných usadenín vo všetkých oblastiach priemyslu, v obchode, servisoch a dieľňach. Rozpúšťa širokú škálu lepidiel, tmelov, zvyšky PU materiálov obsahujúcich epoxidy. Čistí lepiace štítky a pásky, odstraňuje nátery na PMMA a PU živice z kovových povrchov. Odmastňuje povrchy od olejov a tukov. Môže sa použiť na povrchy kovov, nerezu, skla, dreva a keramiky. Po použití je dobre odstrániteľný vodou.Je šetrný k životnému prostrediu.

OKS 481 - vodeodolný vysokotlaký tuk pre potravinárstvo

​Vodeodolný vysokotlaký mazací tuk, nielen pre potravinársky priemysel. Plne syntetické mazivo s certifikáciou NSF H1, pre použitie v extrémnych prevádzkových podmienkach.

OKS mazacie pasty - OKS 200, OKS 220, OKS 240, OKS 250, OKS 260, OKS 270.

Mazacie pasty OKS na uľahčenie montáže a demontáže, ďalšie su v priložených PDF.

 • ​OKS 200 - montážna pasta MoS2
 • OKS 220, OKS 221 - pasta MoS2, Rapid
 • OKS 240, OKS 241 - pasta proti zadieraniu, medená pasta
 • OKS 245 - medená pasta s vysokým účinkom proti korózii
 • OKS 250, OKS 2501 - biela univerzálna pasta, bez kovov
 • OKS 260 - biela montážna pasta
 • OKS 265 - pasta na upínacie púzdra
 • OKS 270 - biela tuková pasta

OKS mazacie oleje - OKS 340, OKS 370, OKS 390, OKS 450, OKS 600, OKS 8600, OKS 670, OKS 700

​Oleje na mazanie s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie, ďalšie sú v priložených PDF.

 • ​OKS 340, OKS 341 - ochrana pre reťaze, priľnavé mazivo
 • OKS 370, OKS 371 - univerzálny olej pre potravinárstvo
 • OKS 390, OKS 391 - rezný olej pre všetky kovy
 • OKS 450, OKS 451 - mazivo pre reťaze a priľnavé mazivo, transparentné
 • OKS 600, OKS 601 - viacúčelový olej
 • OKS 8600, OKS 8601 - viacúčelový olej BIOlogic
 • OKS 670, OKS 671 - vysoko akostný mazací olej s bielymi tuhými mazacími látkami
 • OKS 700, OKS 701 - jemný syntetický olej na ošetrovanie


OKS mazacie tuky - OKS 400, OKS 402, OKS 470, OKS 476, OKS 1110.

Mazacie tuky OKS na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach, ďalšie sú v priložených PDF.

 • ​OKS 400 - viacúčelový vysoko akostný  tuk MoS2
 • OKS 402 - vysoko akostný tuk pre valivé ložiská
 • OKS 470, OKS 471 - biely všestraný tuk vysokej akosti ( aj pre potravinárske účely ), DIN 51 502, KF2K-30
 • OKS 476 - viacúčelový tuk pre potravinárske technológie
 • OKS 1110, OKS1111 - viacúčelový silikónový tuk

OKS Suché mazivá - OKS 111, OKS 491, OKS 511, OKS 571

​Suché mazivá OKS - alternatíva pre zvláštne prípady použitia, ďalšie sú v priložených PDF.

 • ​OKS 111 - prášok MoS2, veľmi jemný
 • OKS 491 - sprej na ozubené kolesá, schnúci
 • OKS 511 - klzný lak MoS2, rýchloschnúci
 • OKS 571 - klzný lak PTFE

OKS Ochrana proti korózii - oks 2100, oks 2300, oks 2511, oks 2521, oks 2531, oks 2541

​Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii.

 • ​OKS 2100, OKS 2101 - ochranný film pre kovy
 • OKS 2300, OKS 2301- ochrana foriem
 • OKS 2511 - zinková ochrana
 • OKS 2521 - lesklý zinok
 • OKS 2531 - hliníkovo kovová
 • OKS 2541 - ochrana nerezovej ocele

OKS Produkty pre údržbu - OKS 90, OKS 611, OKS 621, OKS 640, OKS 1360, OKS 1501, OKS 1600, oks 2701, oks 2721, oks 2800, oks 2810, oks 2901

Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby.

 • OKS 90 - pasta na zaistenie závitov
 • OKS 611 - odhrdzovač s MoS2
 • OKS 621 - (F)Rost Breaker
 • OKS 640, OKS 641 - olej na údržbu
 • OKS 1360, OKS 1361 - silikonový separačný prostriedok
 • OKS 1501, OKS 1511 - separačný prostriedok bez silikónu
 • OKS 1600, OKS 1601 - separačný prostriedok pre zváranie, koncentrát na báze vody
 • OKS 2701 - chladiaci sprej​
 • OKS 2721 - tlakovzdušný sprej
 • OKS 2800, OKS 2801 - vyhľadávač netesností
 • OKS 2810, OKS 2811 - vyhľadávač netesností, mrazuvzdorný
 • OKS 2901 - ladenie remeňov​

OKS Čističe - OKS 2610, OKS 2611, OKS 2621, OKS 2650, OKS 2660, OKS 2661, OKS 2681

Čističe OKS na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív.

 • OKS 2610, OKS 2611 - univerzálny čistič
 • OKS 2621 - čistič kontaktov
 • OKS 2650 - BIOlogic, priemyselný čistič, koncentrát na báze vody
 • OKS 2660, OKS 2661 - rýchly čistič​
 • OKS 2681 - čistič v spreji pre odstraňovanie zbytkov lepidiel, tmelov, farieb, olejov, asfaltu, dechtu a pod.

OKS MAZACIE PRÍSTROJE

​Mazacie prístroje pre praktické a trvalé použitie v priemysle.

 • ​OKS Airspray systém
 • Ručný pákový mazací lis
 • Sprayboy
 • Automatické domazávanie ChronoLube a špeciálne mazivá OKS napr.: OKS 420, OKS 422, OKS 479, OKS 352 a OKS 3760.


OKS ŠPECIÁLNE MAZIVÁ

 1. ​Špeciálne mazivá pre potravinárske technológie
 2. Špeciálne mazivá pre individuálne použitie

OKS Airspray system

​Praktické a ekologické systémy pre aplikáciu médii vo voľnom balení. Jedná sa o komplexné riešenie, ktoré nahradzuje jednorázové sprejové formy.

OKS Chemická technológia pre údržbu a montáž v priemysle

​​Produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

OKS Špeciálne mazivá pre priemyselné použitie

​Produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

Podobné produkty:

Využitie produktov v priemysle:

Vysoká kvalita

Profesionálne produkty pre ochranu a údržbu foriem, zariadení a strojov.

Rýchla dodávka

Štandardné produkty s dodávkou už do 24 hodín.

Zákaznická podpora

Poskytujeme poradenstvo na telefón, pravidelné školenie, aj u Vás vo firme, ale aj návštevy aplikačného technika.

Panas - nástroje      

V našej ponuke sú taktiež rezné a CNC nástroje, meradlá, upínania, brúsky na vrtáky, dielenský nábytok a iné.