OKS - produkty na mazanie, čistenie a antikoróznu ochranu

oks-produkty-na-mazanie-čistenie-a-antikoroznu-ochranu

Značka OKS predstavuje produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Naše produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

Základné rozdelene produktov spoločnosti OKS:

 • Pasty na uľahčenie montáže a demontáže
 • Oleje s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie
 • Tuky na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach
 • Suché mazivá – alternatíva pre zvláštne prípady použitia
 • Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii
 • Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby
 • Čističe na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív


Inteligentné riešenia pre kritické podmienky použitia
Snom ľudstva je pohyb bez trenia. Ale celkom bez trenia to ešte nejde ani dnes. Aby Vaše stroje bežali "bez trenia", má OKS skoro pre každý prípad použitia pripravené technické riešenie pre mazanie. Príkladom pre túto kompetenciu je ďalší vývoj mazív použitím syntetických olejov a aditív vysokej akosti, ako aj vývoj suchých mazív. Mazivá od OKS riešia Vaše tribologické problémy bezpečne a spoľahlivo.

Extrémne podmienky použitia
Vždy výkonnejšie stroje, kombinované s predĺženými životnosťami dostávajú materiály a prvky stroja na hranice zaťažiteľnosti. OKS ponúka mazivá, ktoré aj pri týchto podmienkach trvalo rozvíjajú svoj plný výkon. Mnohé špeciálne mazivá OKS odolávajú extrémnym teplotám, veľkým kolísaniam teplôt alebo vysokým tlakom.

Mazanie plastov
Vďaka konštrukčným vývojovým novinkám vznikajú zosilnené trecie dvojice, ktoré kladú zvláštne požiadavky na znášanlivosť mazív. Používajú sa špeciálne zliatiny alebo keramické prvky. Stále viac sa používajú aj kombinácie materiálov plast/kov a plast/plast. OKS ponúka mazivá, ktoré vykazujú znášanlivosť s mnohými materiálmi.

Mazanie pri pôsobení agresívnych médií
Či v trvalej prevádzke s kontaktom s kyselinami alebo lúhmi na prúdoch, v kotloch alebo potrubiach vo výrobnom priemysle, pri korozívnych vplyvoch, pri vystavení poveternostným vplyvom alebo za pôsobenia morskej vody, Vaše zariadenia zostanú pomocou špeciálnych mazív OKS aj pri týchto podmienkach plne použiteľné.

Špeciálne mazivá pre potravinárske technológie
Špeciálne pre vysoké hygienické požiadavky v potravinárskej technológii vyvinul OKS širokú paletu mazív. Tieto produkty registrované NSF sú podľa H1 (H2/A1) použiteľné vo všetkých oblastiach, v ktorých prichádzajú ľudia do styku s mazivami.
OKS 2661 - rýchločistič - čistič bŕzd, sprej 600 ml

 OKS 2661 je rýchločistič vhodný pre odstránenie ťažko odstrániteľných​ nečistôt, ktoré obsahujú oleje, tuky, zvyšky tesnení, lakov, lepidiel, siliónu a dechtu. Je vhodný pre čistenie strojných častí a plôch, pre čistenie všetkých klzných a trecích povrchov, ktoré prenášajú veľké trecie zaťaženie, ako napr. spojkové a brzdové obloženie.Je použiteľný na kov, nerez, sklo, drevo, keramiku a elastomery. Po aplikácii je dobre umývateľný vodou. Vhodný pre priemyselné použitie, v dieľňach a v servisoch.

OKS 2681 - odstraňovač lepidiel a zvyškov farieb

​OKS 2681 je vysoko účinný čistič v spreji, pre odstraňovanie pevne držiacich zvyškov lepidiel, tmelov, náterových hmôt, tukov, olejov, asfaltu, dechtov a pevných usadenín vo všetkých oblastiach priemyslu, v obchode, servisoch a dieľňach. Rozpúšťa širokú škálu lepidiel, tmelov, zvyšky PU materiálov obsahujúcich epoxidy. Čistí lepiace štítky a pásky, odstraňuje nátery na PMMA a PU živice z kovových povrchov. Odmastňuje povrchy od olejov a tukov. Môže sa použiť na povrchy kovov, nerezu, skla, dreva a keramiky. Po použití je dobre odstrániteľný vodou.Je šetrný k životnému prostrediu.

OKS 481 - vodeodolný vysokotlaký tuk pre potravinárstvo

​Vodeodolný vysokotlaký mazací tuk, nielen pre potravinársky priemysel. Plne syntetické mazivo s certifikáciou NSF H1, pre použitie v extrémnych prevádzkových podmienkach.

OKS mazacie pasty - OKS 200, OKS 217, OKS 220,OKS 230, OKS 240, OKS 250, OKS 252, OKS 260, OKS 265, OKS 270, OKS 277, OKS 280, OKS 1103, OKS 1105.

Mazacie pasty OKS na uľahčenie montáže a demontáže, ďalšie su v priložených PDF.

 • ​OKS 200 - montážna pasta MoS2
 • OKS 217 - pasta pre vysoké teploty s vysokou čistotou
 • OKS 220, OKS 221 - pasta MoS2, Rapid
 • OKS 230 - MoS2 pasta pre vysoké teploty
 • OKS 235, OKS 2351 - hliníková pasta proti zadieraniu
 • OKS 240, OKS 241 - pasta proti zadieraniu, medená pasta
 • OKS 245 - medená pasta s vysokým účinkom proti korózii
 • OKS 250, OKS 2501 - biela univerzálna pasta, bez kovov
 • OKS 252 - biela pasta pre vysoké teploty pre potravinárstvo
 • OKS 260 - biela montážna pasta
 • OKS 265 - pasta na upínacie púzdra
 • OKS 270 - biela tuková pasta
 • OKS 277, OKS 2771 - vysokotlaká pasta s PTFE
 • OKS 280 - biela pasta pre vysoké teploty
 • OKS 1103 - tepelne vodivá pasta
 • OKS 1105 - izolačná pasta

OKS mazacie oleje - OKS 30,OKS 300, OKS 310,OKS 340, OKS 350, OKS 360, OKS 370, OKS 387, OKS 390,OKS 450, OKS 600,OKS 631, OKS 640, OKS 670,OKS 700,OKS 1000, OKS 3520, OKS 3570, OKS 3601, OKS 3700, OKS 8600,

​Oleje na mazanie s aditívami vysokej akosti na spoľahlivé mazanie, ďalšie sú v priložených PDF.

 • OKS 30 - aktívne aditíva Mox
 • OKS 300 - koncentrát MoS2 v minerálnom oleji
 • OKS 310 - mazací olej pre vysoké teploty s MoS2​
 • ​OKS 340, OKS 341 - ochrana pre reťaze, priľnavé mazivo
 • OKS 350 - reťazový olej pre vysoké teploty s MoS2, syntetický
 • OKS 352, OKS 3521, OKS 353 - olej pre vysoké teploty, svetlý, synt.
 • OKS 354, OKS 3541 - priľnavé mazivo pre vysoké teploty, syntetické
 • OKS 360 - vysoko kvalitný olej proti korózii pre potravinárstvo
 • OKS 370, OKS 371 - univerzálny olej pre potravinárstvo
 • OKS 387 - mazivo pre reťaze pre vysoké teploty v potravinárstve
 • OKS 390, OKS 391 - rezný olej pre všetky kovy
 • OKS 450, OKS 451 - mazivo pre reťaze a priľnavé mazivo, transparentné
 • OKS 600, OKS 601 - viacúčelový olej
 • OKS 631 - viacúčelový olej PLUS s PTFE
 • OKS 640, OKS 641 - olej pre údržbu
 • OKS 670, OKS 671 - vysoko kvalitný olej s bielymi tuhými mazivami
 • OKS 700, OKS 701 - jemný olej pre ošetrenie, syntetický
 • OKS 1000 - silikónové oleje
 • OKS 3520 - olej pre najvyššie teploty, svetlý, syntetický
 • OKS 3570, OKS 3571 - reťazový olej pre vysoké teploty v potravinárstve
 • OKS 3601 - vysoko kvalitný olej proti korózii v potravinárstve
 • OKS 3710 - olej pre nízke teploty v potravinárstve
 • OKS 3720 - prevodový olej pre potravinárstvo
 • OKS 3725 - prevodový olej pre potravinárstvo
 • OKS 3730 - prevodový olej pre potravinárstvo
 • OKS 3740 - prevodový olej pre potravinárstvo
 • OKS 3750, OKS 3751 - priľnavé mazivo s PTFE
 • OKS 3760 - viacúčelový olej pre potravinárstvo
 • OKS 3770 - hydraulický olej pre potravinárstvo
 • OKS 3775 - hydraulický olej pre potravinárstvo
 • OKS 3780 - hydraulický olej pre potravinárstvo
 • OKS 3790 - syntetický olej pre rozpúšťanie cukru, pre potravinárstvo
 • OKS 8600, OKS 8601 - viacúčelový olej BIOlogic


OKS mazacie tuky - OKS 400, OKS 402, OKS 403, OKS 404, OKS 410, OKS 416, OKS 418, OKS 420, OKS 422, OKS 424, OKS 425, OKS 427, OKS 428, OKS 432, OKS 433, OKS 450, OKS 464, OKS 468, OKS OKS 470, OKS 472, OKS 473, OKS 475, OKS 476, OKS 479, OKS480,OKS 1110.

Mazacie tuky OKS na dlhodobé mazanie pri náročných prevádzkových podmienkach, ďalšie sú v priložených PDF.

 • ​OKS 400 - viacúčelový vysoko akostný  tuk MoS2
 • OKS 402 - vysoko akostný tuk pre valivé ložiská
 • OKS 403 - špeciálny tuk pri pôsobení morskej vody
 • OKS 404 - tuk pre vysoké výkony a teploty
 • OKS 410 - vysokotlaký dlhodobý tuk s MoS2
 • OKS 416 - tuk pre nízke teploty a vysoké rýchlosti
 • OKS 418 - tuk pre vysoké teploty
 • OKS 420 - viacúčelový tuk pre vysoké teploty
 • OKS 422 - univerzálny tuk pre dlhodobé mazanie
 • OKS 424 - syntetický tuk pre vysoké teploty
 • OKS 425 - syntetický tuk pre dlhodobé použitie
 • OKS 427 - tuk pre prevodovky a ložiská
 • OKS 428 - syntetický prevodový tekutý tuk
 • OKS 432 - tuk pre ložiská, ktoré pracujú pri vysokých teplotách
 • OKS 433 - dlhodobý tuk pre vysoké tlaky
 • OKS 450, OKS 451 - priľnavé mazivo pre reťaze, transparentné
 • OKS 464 - elektricky vodivý tuk pre valivé ložiská
 • OKS 468, OKS 469 - mazivo pre plasty a elastomery
 • OKS 470, OKS 471 - biely všestraný tuk vysokej akosti ( aj pre potravinárske účely ), DIN 51 502, KF2K-30
 • OKS 472 - tuk pre nízke teploty pre potravinárstvo
 • OKS 473 - tekutý tuk pre potravinárstvo
 • OKS 475 - vysoko kvalitný mazací tuk
 • OKS 476 - viacúčelový tuk pre potravinárske technológie
 • OKS 477 - mazací tuk pre ventily v potravinárstve
 • OKS 479 - tuk pre vysoké teploty v potravinárstve
 • OKS 480, 481 - vode odolný tuk pre vysoké tlaky v potravinárstve
 • OKS 490 - tuk pre ozubené kolesá k nástreku
 • OKS 491 - schnúci sprej na ozubené kolesá
 • OKS 495 - priľnavé mazivo
 • OKS 1110, OKS1111 - viacúčelový silikónový tuk
 • OKS 1112 - silikónový tuk pre vákuové kohúty
 • OKS 1133 - silikónový tuk pre nízke teploty
 • OKS 1140 - silikónový tuk pre vysoké teploty
 • OKS 1144 - univerzálny silikónový tuk
 • OKS 1149 - silikónový tuk s PTFE
 • OKS 1155 - priľnavý silikónový tuk
 • OKS 4100 - tuk pre vysoké teploty s MoS2
 • OKS 4200 - syntetický ložiskový tuk pre vysoké teploty s MoS2
 • OKS 4210 - tuk pre najvyššie teploty
 • OKS 4220 - ložiskový tuk pre najvyššie teploty
 • OKS 4240 - špeciálny tuk pre vyhadzovacie kolíky
 • OKS VP980 - mazivo pre elektrické kontakty

OKS Suché mazivá - OKS 100, OKS 110,OKS 111, OKS 510, OKS 521, OKS 530, OKS 536, OKS 570, OKS 575, OKS 589, OKS 1300, OKS 1710, OKS 1750, OKS 1765

​Suché mazivá OKS - alternatíva pre zvláštne prípady použitia, ďalšie produkty sú v priložených PDF.

 • OKS 100 - prášok MoS2 s vysokým stupňom čistoty
 • ​OKS 110, OKS 111 - prášok MoS2, veľmi jemný
 • OKS 510, OKS 511 - rýchloschnúci klzný lak s Mos2
 • OKS 521 - klzný lak s MoS2 tvrdnúci na vzduch
 • OKS 530 - klzný lak MoS2 na báze vody tvrdnúci na vzduchu
 • OKS 536 - grafitový klzný lak na vodnej báze tvrdnúci na vzduchu
 • OKS 570, OKS 571 - klzný lak PTFE
 • OKS 575 - klzný lak PTFE na vodnej báze
 • OKS 589 - klzný lak PTFE s MoS2, tepelne vytvrdzujúci
 • OKS 1300, OKS 1301 - bezfarebný klzný film
 • OKS 1710 - klzný film pre skrutky, koncentrát na vodnej báze
 • OKS 1750 - klzný film pre skrutky do dreva, koncentrát na vodnej báze
 • OKS 1765 - klzný film pre samorezné skrutky, koncen. na vodnej báze

OKS Ochrana proti korózii - oks 2100, oks 2200, oks 2300, oks 2511, oks 2521, oks 2531, oks 2541

​Ochrana proti korózii na zaručenú konzerváciu pri skladovaní a expedícii.

 • ​OKS 2100, OKS 2101 - ochranný film pre kovy
 • OKS 2200 - ochrana proti korózii na báze vody, bez VOC
 • OKS 2300, OKS 2301- ochrana foriem
 • OKS 2511 - zinková ochrana
 • OKS 2521 - lesklý zinok
 • OKS 2531 - hliníkovo kovová
 • OKS 2541 - ochrana nerezovej ocele

OKS Produkty pre údržbu - OKS 611, OKS 621, OKS 1360, OKS 1361,OKS 1510,OKS 1511, OKS 1600, oks 2711, oks 2731, oks 2800, oks 2811, oks 2901

Produkty pre údržbu na vykonávanie bežnej údržby.

 • OKS 611 - odhrdzovač s MoS2
 • OKS 621 - (F)Rost Breaker
 • OKS 1360, OKS 1361 - silikonový separačný prostriedok
 • OKS 1510, OKS 1511 - separačný prostriedok bez silikónu
 • OKS 1600, OKS 1601 - separačný prostriedok pre zváranie, koncentrát na báze vody
 • OKS 2711 - chladiaci sprej​
 • OKS 2731 - tlakovzdušný sprej
 • OKS 2800, OKS 2801 - vyhľadávač netesností
 • OKS 2811 - vyhľadávač netesností, mrazuvzdorný
 • OKS 2901 - ladenie remeňov​

OKS Čističe - OKS 2610, OKS 2611, OKS 2621, OKS 2650, OKS 2660, OKS 2661, OKS 2681

Čističe OKS na dôkladné odstránenie nečistôt a zvyškov mazív.

 • OKS 2610, OKS 2611 - univerzálny čistič
 • OKS 2621 - čistič kontaktov
 • OKS 2650 - BIOlogic, priemyselný čistič, koncentrát na báze vody
 • OKS 2660, OKS 2661 - rýchly čistič​
 • OKS 2681 - čistič v spreji pre odstraňovanie zbytkov lepidiel, tmelov, farieb, olejov, asfaltu, dechtu a pod.

OKS MAZACIE PRÍSTROJE

​Mazacie prístroje pre praktické a trvalé použitie v priemysle.

 • ​OKS Airspray systém
 • Ručný pákový mazací lis
 • Sprayboy
 • Automatické domazávanie ChronoLube a špeciálne mazivá OKS napr.: OKS 420, OKS 422, OKS 479, OKS 352 a OKS 3760.


OKS ŠPECIÁLNE MAZIVÁ

 1. ​Špeciálne mazivá pre potravinárske technológie
 2. Špeciálne mazivá pre individuálne použitie

OKS Airspray system

​Praktické a ekologické systémy pre aplikáciu médii vo voľnom balení. Jedná sa o komplexné riešenie, ktoré nahradzuje jednorázové sprejové formy.

OKS Chemická technológia pre údržbu a montáž v priemysle

​​Produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

OKS Špeciálne mazivá pre priemyselné použitie

​Produkty vysokej kvality určené na zníženie trenia, opotrebenia a korózie. Produkty sú využiteľné vo všetkých oblastiach výrobnej a údržbárskej techniky, kde svojimi vlastnosťami prekračujú hranice výkonnosti klasických mazív.

Podobné produkty:

Využitie produktov v priemysle:

Vysoká kvalita

Profesionálne produkty pre ochranu a údržbu foriem, zariadení a strojov.

Rýchla dodávka

Štandardné produkty s dodávkou už do 24 hodín.

Zákaznická podpora

Poskytujeme poradenstvo na telefón, pravidelné školenie, aj u Vás vo firme, ale aj návštevy aplikačného technika.

Panas - nástroje      

V našej ponuke sú taktiež rezné a CNC nástroje, meradlá, upínania, brúsky na vrtáky, dielenský nábytok a iné.