Aplikačné pomôcky - zmiešavacie zariadenia

Aplikačné pomôcky - zmiešavacie zariadenia

K aplikačným pomôckam patria najmä ručné aplikátory ako : ručný postrekovač a tlakový postrekovač. Používajú sa napríklad na ručnú aplikáciu separácií pre zváranie, alebo alkalických aj kyslých čističov a odmasťovačov.

Dávkovacie a zmiešavacie zariadenia umožňujú znižovanie koncentrácií vodou riediteľných koncentrátov v pomere 1:3 až 1:250. Zariadenia sa dodávajú k čističom a separáciám z vlastnej produktovej rady.