Bezsilikónová a silikónová separácia Lusin

Bezsilikónová a silikónová separácia Lusin

Vysoko kvalitná bezsilikónové a silikónové separačné prostriedky Lusin slúžia k bezproblémovému odformovaniu výliskov z formy pri nábehu výroby. Vďaka špecializovaným typom separátorov pre konkrétne typy polymérov dochádza tak k úspore samotného separačného prostriedku, ako aj predovšetkým k výraznému zníženiu zmetkovitosti pri nábehu výroby.