Bezsilikónové a silikónové separátory LUSIN a Spectra pre vstrekolisy

Bezsilikónové a silikónové separátory LUSIN a Spectra pre vstrekolisy

Ponúkame kvalitné separačné prostriedky, ktoré zaručujú bezproblémové lisovanie a vstrekovanie plastov, šetria čas, skracujú trvanie cyklu, sú šetrné k lisovacím nástrojom a formám, znižujú zmätkovitosť výroby. Naše separačné prostridky sa osvedčili v spracovaní plastov pri lisovaní termoplastov a termosetov. Sú vhodné pre rôzne účely použitia ako  napr. : separácia foriem na PC, ABS, SAN, ASA, PP, pre potravinársky a lekársky priemysel, separátory na báze PTFE, pre vysoké teploty a ďalšie. Ponúkame tieto inovačné separačné prostriedky :

Bezsilikónové produkty :                          Silikónové produkty :

  • Lusin Alro SL 131                                    Lusin Alro OL 153 S                    
  • Lusin Alro OL 141                                   Lusin Alro OL 201 s 
  • Lusin Alro OL 151                                    
  • Lusin Alro OL 152
  • Lusin Alro OL 154
  • Lusin Alro O 202 F
  • Lusin Alro LL 261
  • Lusin Alro HL 205
  • Spectra-COAT MR 410
  • Spectra-COAT MR 420

Separačné prostriedky pre plastikársky priemysel