Mazanie - tvárnenie a rezanie kovov

Mazanie - tvárnenie a rezanie kovov

Mazacie prípravky pre spracovanie kovov zahrňujú nasledovné skupiny výrobkov.

Mazivá - rôzne druhy mazacích olejov, tukov a pást, ktoré sú použiteľné v strojárskej výrobe a údržbe v priemysle.

Antikorózna ochrana.

Špeciálne produkty.