Ochrana proti korózii OKS

Ochrana proti korózii OKS

​Prostriedky spoločnosti OKS pre ochranu proti korózii zabezpečujú krátkodobú aj dlhodobú konzerváciu pri skladovaní a expedícii.