Špeciálne mazivá OKS

Špeciálne mazivá OKS

​Špeciálne mazivá OKS sú príkladom inovačných riešení pre špeciálne použitie. Ide najmä o špeciálne mazivá pre potravinárske technológie a špeciálne mazivá pre individuálne použitie.