Špeciálne oleje pre vysoké teploty

Špeciálne oleje pre vysoké teploty

Naša ponuka obsahuje vysokoteplotné a špeciálne oleje pre rôzne druhy použitia v širokej oblasti priemyselnej výroby ako napr. : chemický priemysel, hutníctvo, potravinársky priemysel, drevársky priemysel, textilný priemysel, automobilový priemysel, gumárenský a sklársky priemysel.