Napr.: SON06C Vysoko ekonomická čelná fréza pre negatívne doštičky ONMX

VLASTNOSTI A VÝHODY SON06C

►Možnosť použitia dvoch typov doštičiek v jednom lôžku

►Úsporná ONMX doštička pre hĺbku rezu do 4 mm a produktívna

►SNMX doštička pre hĺbku rezu do 7 mm

►Wiper doštička ONMX-W zabezpečí vysokú kvalitu

    opracovaného povrchu

►Jednoduché a bezpečné vďaka silnej upínacej skrutke a ľahko

    prístupnému tvrdenému lôžku pre doštičku

    

    Ďalšie telesá a doštičky nájdete v priloženom PDF letáku hore!

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám: