3D tastery pre nastavenie a kontrolu na CNC centrách

3D tastery pre nastavenie a kontrolu na CNC centrách

3D - dotykové sondy slúžia na zameranie vretena k hrane obrobku v "x - y - z " osiach, určenie nulových bodov, meranie otvorov a ich rovinnosti, meranie dĺžok a hĺbok, kontrola priamosti a rovinnosti plôch, zameranie obrobkov a prípravkov a pod. Vyznačujú sa veľmi kvalitnou, rokmi osvedčenou mechanikou a maximálnou presnosťou 0,01 mm s originálnymi dotykmi.