Mazanie - tvárnenie a rezanie kovov

Mazanie - tvárnenie a rezanie kovov

Mazacie prípravky pre spracovanie kovov obsahujú nasledovné skupiny výrobkov :

1. Produkty pre rezanie kovov.

2. Produkty pre tvárnenie kovov.

3. Produkty pre mazanie v priemysle.