ESD pracovné stoly

ESD pracovné stoly

Antistatické KOMBI pracovné stoly sú vhodná varianta pri tvorbe antistatických pracovísk, u ktorých nie je potrebná zmena výšky pracovnej dosky. Stoly sú vybavené antistatickou pracovnou doskou a uzemňovacími bodmi. Kovové časti sú natreté ESD farbou. Drobné plastové dielce nie sú ESD vodivé. ESD pracovné stoly vyhovujú normám ČSN EN 61340-5-1 ( IEC 61340-5-1-2016 ).