MITUTOYO - Optické meracie prístroje

MITUTOYO - Optické meracie prístroje

Naša ponuka obsahuje nasledovné  prístroje a zariadenia, ktorých špecifikácia je uvedená v priloženom katalógu. Tento sortiment môžme rozdeliť do týchto základných skupín:

  • zdroje studeného svetla
  • presné meracie lupy
  • vreckové lupy
  • meracie mikroskopy
  • príslušenstvo k meracím mikroskopom
  • voliteľné zdroje osvetlenia pre meracie mikroskopy
  • vision unit
  • objektívy a okuláre
  • meracie projektory
  • príslušenstvo k meracím projektorom