Mitutoyo - súradnicové meracie stroje

Mitutoyo - súradnicové meracie stroje

Ponuka súradnicových meracích strojov fy MITUTOYO obsahuje nasledovné skupiny výrobkov :

  • SMS malých a stredných rozmerov
  • SMS veľkých rozmerov
  • SMS do liniek a do dieľní
  • Prenosné 3D systémy a manuálne SMS
  • Meracie hlavy, snímacie systémy a meracie dotyky
  • Úpinky a upínacie prípravky
  • Software pre SMS