POLAK - interaktívny e-katalóg dielenského nábytku

POLAK - interaktívny e-katalóg dielenského nábytku

Spoločnosť POLAK CZ s.r.o. je jedna z hlavných výrobných spoločností v Českej republike, ktorá pôsobí v oblasti výroby dielenského nábytku.

  • Nový e-katalóg dielenského nábytku je možné otvoriť kliknutím na dole uvedenú adresu

https://indd.adobe.com/embed/702784ed-1d59-4411-b6a0-3c5b3c867594?startpage=1&allowFullscreen=true

  • Novinky v oblasti dielenského nábytku sú vo forme e-katalógu tu :

https://indd.adobe.com/embed/79eec83d-4620-48b0-85a3-79c7bab5034d?startpage=1&allowFullscreen=true