Spectra - Clean TSW 450 - čistenie častí strojov pre bežnú údržbu - nahrádza technický benzín

Spectra - Clean TSW 450 - čistenie častí strojov pre bežnú údržbu - nahrádza technický benzín

Vysoko účinný prostriedok, novej vývojovej rady čističov a odmasťovačov. Nahrádza nevhodné látky na báze benzínových a ropných frakcií. Využiteľný v mnohých oblastiach komplexnej údržby. Výborná schopnosť odmastenia rôznych druhov povrchov a materiálov. Odstraňovanie zbytkov olejov a tukov, obrábacích a brzdových kvapalín, lepidiel a tesniacich materiálov.

Priložené sú obrázky z čistenia stĺpovej vrtáčky.

Priložené videá s použitím prostriedku Spectra - Clean TSW 450 :

  • Čistenie strojov v priemysle
  • Čistenie vulkanizačných lisov v gumárenskej výrobe