Test redukčného ventilu Gasiq - optimátora Elga

Test redukčného ventilu Gasiq - optimátora Elga

Testovanie bolo vykonané na 200 bar. fľaši s redukčným ventilom Gasiq - optimátorom Elga. Otimátor slúži na presné nastavenie prietoku ochranného plynu počas celého priebehu zvárania.