Závitová hlava bezpečnostná ZHB

Závitová hlava bezpečnostná ZHB

​Hlavy sa využívajú na sústruhoch, vŕtačkách, frézkach a pod., kde musia používať spätné otáčky vretena pre vytiahnutie závitníku z otvoru. Môžu rezať pravé aj ľavé závity v priechodzích aj slepých otvoroch. Nastaviteľná bezpečnostná spojka chráni závitník pred odlomením. Osové vyrovnávanie kompenzuje prípadné rozdiely medzi stúpaním závitu a posuvom vretena.