Zrážanie hrán v otvoroch - frézy na vnútorné aj vonkajšie hrany

Zrážanie hrán v otvoroch - frézy na vnútorné aj vonkajšie hrany

Naša ponuka bola doplnené o nástroje na zrážanie hrán - systém KOPAL. V ponuke sú :

  • frézy na vnútorné hrany
  • frézy na vonkajšie hrany
  • sortiment vymeniteľných nožov