Odborná strojárska kalkulačka

Model 4089 je odborná kalkulačka pre technologickú a strojársku matematiku a pre návrh nástroja. Poskytuje rýchle a presné riešenie pri každodenných strojárskych výpočtoch.

S touto kalkulačkou budete tráviť menej času vyhľadávaním potrebných výpočtov a riešení na internete, v knihách, a budete sa môcť venovať viac obrábaniu.

Kalkulačka Vám dá stovky strojných a špecifických výpočtov:

 • rezná rýchlosť, otáčky 
 • posuv stola, posuv na otáčku, posuv na zub
 • použitie zoznamu vrtákov a závitové doporučené tabuľky
 • výpočet hĺbky špičky vrtáku 
 • veľkosti drôtov a hodnoty merania závitov cez tri drôty
 • výpočet súradníc otvorov na kružnici so zadaním polohy x a y
 • matematické hodnoty v pravouhlom trojuholníku
 • trigonometrické riešenia 
 • práca v metrickom a US móde a konverzia medzi nimi vrátane:
 • m, cm, mm
 • desatinná sústava, palce, míle
 • stopy, palce, zlomky
 • jednotky priestoru, objemu, hmotnosti

Táto strojárska kalkulačka je určená pre technológov, nástrojárov, konštruktérov, vedúcich prevádzok, majiteľov a obsluhu strojov, ktorí pracujú s metrickými rozmermi vrtákov, závitníkov, skrutiek a metrickými toleranciami a triedami závitníkov. Kalkulačka môže byť použitá aj pre nemetrické aplikácie ako napríklad v US jednotkách, tabuľkách, palcových veľkostiach vrtákov, zlomkových označeniach závitníkov a tolerancií. 

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám: