GasiQ úsporný redukčný ventil OPTIMATOR®

Regulačný ventil GasiQ - optimátor ochranného plynu je dvojstupňový tlakový regulátor pre kvalifikované zváranie v ochrannej atmosfére. Na tlak extrémne citlivý druhý stupeň ovplyvňuje drastické zníženie spotreby plynu pri nábehu plynu, ktoré bežne pri štartovacích momentoch pri zváraní v ochrannej atmosfére vznikajú. Táto redukcia spotreby dosahuje až 50% spotreby plynu pri bežnom zváraní bez optimátora. Nižšia spotreba plynu znamená aj menej výmen plynových fliaš a tým väčšiu efektívnosť využitia výrobného času pri zváraní. Naviac sa dosahuje vyššia kvalita zvarového spoja, znižuje sa nebezpečenstvo vzniku pórov, kvôli stabilite a rovnomernosti podmienok zváracieho procesu. V priložených PDF je základný sortiment Optimátorov a leták, ktorý uvádza hlavné parametre a výhody optimátora.

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám: