Spectra - TECH ET 2

Zmiešavacie zariadenie Spectra-TECH ET2 slúži na zmiešanie koncentrátu s vodou, čím zamedzí priamemu kontaktu pracovníkov s koncentrátom a manipulácii s pomerom zmiešavania. Zariadenie presne dávkuje podľa nastaveného riedenia pomer aplikovanej kvapaliny a vody. Je určené pre široké spektrum použitia, od zváracích separácií až po čistiace prostriedky v údržbe. Využíva sa hlavne v prevádzkach s vyššou spotrebou separačných a čistiacich prostriedkov.

Zariadenie nevyžaduje prívod elektrickej energie!

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám: