Ponuka ručnej meracej techniky obsahuje tieto hlavné skupiny meradiel :

 • MarCal - štandardné posuvné meradlá, univerzálne posuvné meradlá, dielenské posuvné meradlá, posuvné hĺbkomery, vstavané posuvné meradlá
 • Digimar - výškomery a orysovacie prístroje
 • Micromar - strmeňové mikrometre, mikrometrické dutinomery, mikrometrické hĺbkomery, vstavané mikrometre, pasametre, mikrometrické odpichy
 • MarTest - páčkové odchýlkomery s číselníkom, digitálne odchýlkomery, 3D - sondy
 • Millimar - elektrické dĺžkomery, induktívne snímače, vyhodnocovacie jednotky, meracie normované diely, modulárne komponenty, pneumatické snímače, vyhodnocovacie jednotky, pneumatické meradlá,
 • MarStand - meracie stojany, magnetické podstavce, meracie tyče, meracie stoly, zariadenia pre kontrolu obvodového hádzania, stavebnicové diely
 • MaraMeter - etalon medzi komparačnými meradlami, ukazovacie meracie prístroje. Strmeňové kalibre: s odchýlkomerom, závitové , pre meranie závitníkov, hrúbkomery, pre meranie vonkajších rozmerov, pre meranie vnútorných rozmerov, hĺbkomery, dutinomery, samostrediace dutinomery, meranie ozubenia, meracie dotyky,
 • Multimar - univerzálne meracie prístroje, posuvné meradlá, univerzálne meradlá, upínače, meracie dotyky, nastavovacie prístroje,
 • MarConnect - spracovanie nameraných údajov, bezdrôtové prenosy, dátové káble, SW pre prenos hodnôt,
 • MarTool - meracie pomôcky: uhlomery, meracie dosky, upínacie prizmy, meracie prizmy, príslušenstvo
 • MarGage - koncové mierky, kalibre, nastavovacie krúžky, valčekové mierky, sady meradiel, držiaky koncových mierok, drátky pre meranie závitov, sklíčka pre meranie rovinnosti,
 • MahrOpto - meracia technika pre optický priemysel

Ponuka meracích systémov Mahr obsahuje aj:

 • Precimar - prístroje na presné meranie dĺžky ako - kontrola číselníkových odchýlkomerov, kontrola koncových mierok, dĺžkomery pre dielenské použitie, pre kalibračné meranie, univerzálne dĺžkomery, referenčné dĺžkomery
 • MarSurf - prístroje a systémy na meranie kvality povrchu obrobkov ako sú: prenosné drsnomery, stacionárne drsnomery, posuvové jednotky a príslušenstvo, prístroje na meranie kontúr obrobkov, všestranné meracie pracoviská
 • MarGear - prístroje na meranie ozubenia
 • MarVision - optické meracie stroje: meracie lupy, meracie mikroskopy, dielenské meracie mikroskopy, príslušenstvo
 • MahrShaft - prístroje na meranie rotačne symetrických súčiastok: manuálne prístroje, optické prístroje, automatické meracie centrum
 • MahrConnect - spracovanie nameraných údajov, bezdrôtové prenosy, káblové prenosy hodnôt

Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám: