Mitutoyo - prístroje na meranie tvaru a drsnosti povrchu

Mitutoyo - prístroje na meranie tvaru a drsnosti povrchu

V ponuke prístrojov na meranie tvaru  máme nasledovné prístroje :

  • Prístroje na meranie drsnost povrchu Surftest
  • Prístroje na meranie profilu povrchu Contracery
  • Kombinované prístroje na meranie drsnosti povrchu a profilu Formtracery
  • Príslišenstvo k prístrojom Surftest, Contracer, Formtracer
  • Prístroje na meranie kruhovitosti a valcovitosti
  • Kruhomery